Medal Dei Regno Servire (z łaciny: Służyć Królestwu Bożemu) otrzymuje osoba, będąca autentycznym świadkiem wiary i realnie zaangażowana w życie Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Wręcza go, Biskup Tarnowski Andrzej Jeż, w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

 

 

Z NASZEJ PARAFII ZOSTALI WYRÓŻNIENI:

 

Teresa i Józef Bogusz - od 1986 do 1998 użyczali mieszkania ówczesnemu proboszczowi (rok 2023)

Andrzej Nowak - od 2008 roku, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (rok 2022)

 
Jan Ligęza - od 2008 roku, nadzwyczajny szafarz Komunii świętej (rok 2021)

 

Józef Mucha - od 1983 roku, kościelny (rok 2020)