Rys historyczny Parafii Stróżna

 

Pierwsze rozmowy o budowie kaplicy w Stróżnej między mieszkańcami a ówczesnym proboszczem, miały miejsce gdy urząd ten sprawował ks. Jan Kurek (1947 – 1973). Jednak komuniści wszelkimi sposobami utrudniali jakąkolwiek działalność Kościoła Katolickiego, także wznoszenie nowych budowli sakralnych. W tej sytuacji, - w lecie 1980 roku, - Lud Boży Stróżnej uczestniczył we Mszach świętych, które celebrowali kapłani z Bobowej, przy kapliczce państwa Gąsiorowskich koło szkoły.

Kapliczka

Powrót

W zimie, ci sami Państwo użyczyli – dla celów liturgicznych - domu, w którym też była zlewnia mleka, a także salka katechetyczna. Z początkiem 1982 roku zawiązał się komitet budowy kościoła, który tworzyli a jednocześnie wykonywali konkretne prace: Władysław Durałek, Kuk Józef, Chronowski Antoni, Zięba Tadeusz, Kuś Mieczysław, Baran Ryszard, Baran Barbara, Mucha Walentyna, Mucha Jan, Czerwień Anna, Bogusz Lucyna, Kowalski Marek, Ligęza Bolesław, Cygnarowicz Bolesław, Bogusz Józef, Kowalska Krystyna, Mucha Józef, Dulęba Stefan, Zych Feliks, Sarkowicz Julian, Krok Józef, Job Jan, Kuk Fryderyk, Górski Stanisław, Góra Stanisław.

 

Krzyż

Po zgromadzeniu koniecznych dokumentów - w 1982 roku - rozpoczęto prace budowlane. Uzbrojono stalą i zalano betonem tzw. poziom zerowy kościoła. Krzyż ze stali żebrowanej, wykonał miejscowy kowal Stanisław Góra. Plac, rozpoczętą budowę, a przede wszystkim krzyż poświęcił 13 listopada 1983 r. ówczesny proboszcz parafii ks. Stanisław Chrzan.

 

początki kościoła

Powrót

poświęcenie krzyża i placu

Powrót

Kościół był budowany tzw. systemem gospodarczym to znaczy, że wszystkie prace wykonywali parafianie według ustalonej kolejki. Lud Boży Stróżnej - często gdy wymagała tego konieczność - pracował na trzy zmiany, czyli dzień i noc bez przerwy. Całością i ciągłością prac kierowali parafianie: Bolesław Cygnarowicz i Józef Bogusz. Także gastronomia była rzetelnie rozplanowana. Posiłki (śniadania, obiady, kolacje) dla pracujących mężczyzn, były przygotowywane w najbliższym domu u Bożeny i Józefa Muchów. Głównymi odpowiedzialnymi za kuchnię były: Anna Czerwień i Irena Jankowska a pomagały im kobiety według obowiązującej kolejki. Także parafianie dostarczali wszelkie potrzebne produkty do przygotowania posiłków.

Kościół został zbudowany w latach 1983-1996 wg projektu Marka Jasiewicza. Kamień Węgielny został poświęcony przez papieża Jana Pawła II w Krakowie, a wmurowania dokonał 1 VII 1984 r. bp Józef Gucwa.

Pierwszy Sakrament Małżeństwa

Powrót

19.04.1986 r., kilka miesięcy przed wmurowaniem Kamienia Węgielnego, po raz pierwszy w murach nowej świątyni; miłość, wierność i uczciwość małżeńską ślubowali sobie Renata Ligęza i Janusz Rząca. Sakrament pobłogosławił ks. Jan Czuba - wikariusz z Bobowej - za pozwoleniem Biskupa Tarnowskiego i ks. Stanisława Chrzana - proboszcza z Bobowej - gdyż Stróżna nie miała jeszcze proboszcza.

Powrót

29 VI 1986 roku dokonała się instalacja pierwszego proboszcza Parafii Stróżna ks. Antoniego Bochenka. Dekret Erygujący Parafię Stróżna podpisał biskup ordynariusz Jerzy Ablewicz 24 VII 1986 roku.

Parafia Stróżna została wydzielona z Parafii Bobowa. Granice parafii są identyczne z granicami sołectwa. Parafia Stróżna graniczy z następującymi parafiami: Bobowa, Siedliska, Łużna, Szalowa, Polna, Stróże i Wilczyska.

 

 

Kościół poświęcił bp Józef Gucwa 14 VI 1996 r.

poświęcenie kościoła

Powrót

Wystrój wnętrza a więc:  ambonę, ołtarz, chrzcielnicę; mozaikę ściany ołtarzowej i rzeźbę Ostatniej Wieczerzy oraz mozaiki ołtarzy bocznych; rzeźbę łuku tęczowego, a także witraże zaprojektował bądź zaprojektował i wykonał Maciej Kauczyński. Większość kosztownych elementów wystroju wnętrza kościoła i zewnętrznego otoczenia ufundował rodak Stróżnej - ks. prałat Józef Gąsiorowski.

Budowa plebanii wraz z uposażeniem trwała dziesięć lat (1989 – 1999). Od czasu objęcia urzędu, aż do ukończenia plebanii, Ksiądz Proboszcz mieszkał w prywatnym domu państwa Teresy i Józefa Bogusz.

14.02.2018 roku Biskup Ordynariusz mianował administratorem Parafii Stróżna 80.letniego kapłana Mariana Stępnia - emerytowanego proboszcza Parafii Trzetrzewina. Ksiądz Marian, choć był tylko pół roku w Stróżnej (do 12.08.2018), wycisnął bardzo pozytywne piętno na Ludzie Bożym.