Historia Figury Matki Bożej Fatimskiej w Stróżnej

 

14.02.2018 r. - decyzją Biskupa Tarnowskiego - ks. Marian Stępień został mianowany administratorem parafii Stróżna. Ten 80. letni kapłan, - emerytowany proboszcz parafii Trzetrzewina, - został bardzo serdecznie przyjęty przez Lud Boży Stróżnej a odwdzięczał się twórczym i dynamicznym duszpasterstwem. W ciągu kilku miesięcy znacznie powiększyło się grono ministrantów. Dziewczyny młodsze i starsze także chciały, w jakiejś organizacji, brać udział w liturgii. Ksiądz Prałat spełnił wolę ponad 20. dziewczyn i założył w Stróżnej Dziewczęcą Służbę Maryjną. Pierwszymi przewodniczkami były: Karolina Gucwa, Iwona Wojtanek i Dominika Warzecha. Pełniły one tę funkcję do zakończenia szkoły średniej.

 

13.07.2019 w kościele w Trzetrzewinie - na początku XXII Pielgrzymki Figury Matki Bożej Fatimskiej z Trzetrzewiny na Strzyganiec - ksiądz prałat Marian Stępień uroczyście przekazał (ufundowaną przez siebie) na ręce Proboszcza Parafii Stróżna Figurę Matki Bożej Fatimskiej.